KVALITET & MILJÖ


High Vision Engineering AB är ett ingenjörsföretag som erbjuder avancerade konsulttjänster inom de olika produktutvecklingsfaserna för den tillverkande industrin. Vi är verksamma inom områdena provning, projektledning, elektronik och konstruktion.

Vårt verksamhetssystem baseras på ISO 9001:2008 och 14001:2004. Det omfattar hela High Vision Engineering:s verksamhet på orterna Göteborg och Trollhättan. Syftet med verksamhetssystemet är att styra hur vi arbetar så att vi når våra mål, ökar vår lönsamhet, minskar vår miljöpåverkan och samtidigt får nöjda kunder.

    


Kvalitetspolicy


High Vision skall vara en långsiktig kvalitativ partner till våra kunder och samarbetspartners. Vi erbjuder våra kunder rätt kompetens till respektive behov till ett attraktivt pris.

Vi skall vara en attraktiv arbetsgivare för ingenjörer. Vi skall ha engagerade och kompetenta medarbetare som vi visar ett stort socialt engagemang. Detta genom att vara det personliga företaget kännetecknat av prestigelöshet, flexibilitet och snabb respons.

Vi skall vara en trygg arbetsgivare och samarbetspartner med god lönsamhet.

Vi jobbar ständigt med att förbättra vår verksamhet, detta genom att utveckla och förbättra våra processer, arbetsmetodik samt kvalitetsarbete.

 

Miljöpolicy


Vi skall främja miljövänlig teknik i vår verksamhet. Vårt miljöarbete utgår från att uppfylla de miljökrav som myndigheter och kunder ställer på oss. Vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening innebär följande;

  • I vårt dagliga arbete skall vi verka för ett aktivt miljöval som minskar miljöpåverkan genom att hushålla med energi och naturresurser.
  • När vi köper in varor och tjänster till vår verksamhet är miljövänliga produkter något vi beaktar vid valet av leverantör.
  • Våra leverantörer skall efterfölja High Vision:s miljöpolicy.
  • Mängden avfall skall begränsas så långt det är möjligt och restavfall sorteras.
  • Tjänstebilar byts successivt ut till bilar med lägre bränsleförbrukning.
  • Företagets tjänstebilar skall om möjligt köras med dubbfria vinterdäck.
  • Konsulters arbete ute hos kund efterföljs av kundens miljöpolicy.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.